- Đang hoàn thiện bể bơi trong nhà và siêu thị tại Tầng 5.
- Đang hoàn thiện 2 tầng hầm để xe ô tô.
- Chính chủ không qua  trung gian.