Hiện tại tôi còn 01p 20m2 trống trong căn hộ cc rộng 130m2. Bạn nữ vp hay sịnh viên nào có nhu cầu ở ghép vui long lh Chi Na dể trao dổi cu thể . Xin cảm ơn