Cho thuê nhà Thái Thị Bôi. Giá 4 triêu
Nhà kiệt oto, sân rộng. 1 pn, 2wc
Hợp đồng lau dài