Hiện tại mình đang kiếm 1 bạn nữ ở ghép quận Tân Bình
phòng mình thuê là 2tr8
nếu 2 người ở mà tính luôn điện nước thì khoảng 1tr6 
điện: 3000/ký
nước không tính
giữ xe: 100/c
wifi:25k
phòng này có đầy đủ hết r nên chỉ đem đồ vào ở thôi
có gì các bạn cứ gọi điện ròi lên coi phòng thoải mái