1. Gần trường đại học kinh tế ngũ hành sơn.
2. Cách biển 1km, cách chợ bắc mỹ an 1km
3. Môi trường an ninh tốt, sinh viên ở là chủ yếu.
4. Giá cả thỏa thuận. Lhe: 0777.478.522