Tôi có phản ánh lên trang phongtot cả qua mail và liên lạc online nhưng không nhận được trợ giúp và phản hồi từ qtv,rất mong các bạn giúp tôi gỡ bài đăng nhà đã được cho thuê,tránh phiền phức cho cả đôi bên.
Tôi gửi kèm ảnh bài đăng trên nhà đã cho thuê